BIP Białostocki Teatr Lalek

Przedmiot działania - BIP Białostocki Teatr Lalek

Przedmiot działania

Teatr jest powołany do prowadzenia teatralnej działalności artystycznej, z udziałem zawodowych twórców i wykonawców.
Celem działania Teatru jest tworzenie i prezentacja przedstawień, a także upowszechnianie kultury, a w szczególności kultury teatralnej.

Teatr realizuje swoje cele poprzez:

  1. przygotowanie i popularyzację przedstawień w oparciu o zespoły własne,
  2. współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów i przedstawień,
  3. udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  5. współpracę z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku,
  6. dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,
  7. prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.