BIP Białostocki Teatr Lalek

Dostęp do informacji publicznej - BIP Białostocki Teatr Lalek

Dostęp do informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Teatr będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:

  1. OSOBIŚCIE - Sekretariat Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok
  2. ELEKTRONICZNIE – mail: sekretariat@btl.bialystok.pl

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.