BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacje ogólne - BIP Białostocki Teatr Lalek

Informacje ogólne

BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK
miejska instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białegostoku RIK 06/99

DYREKTOR          dr hab. Jacek Malinowski
ADRES                 ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok
TEL./FAX              + 48 85 742 50 31 / +48 85 742 86 31
REGON                000278994
NIP                      542-000-03-28
WWW                  www.btl.bialystok.pl
EMAIL                  teatr@btl.bialystok.pl

Białostocki Teatr Lalek istnieje od 1953, kiedy to grupa lalkarzy amatorów pod wodzą Piotra Sawickiego uzyskała subwencję państwową. Od tego czasu teatr – jako scena zawodowa – działa nieprzerwanie, przygotowując w każdym sezonie teatralnym 3-5 nowych premier, wykorzystujących rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego.

Teatrem kierowali kolejno: Piotr Sawicki, Joanna Piekarska, Krzysztof Rau, Wojciech Kobrzyński i Wojciech Szelachowski, Marek Waszkiel. Od września 2012 r. funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pełni Jacek Malinowski. Z BTL współpracowali znakomici polscy artyści, m.in. Jan Wilkowski i Adam Kilian, Jan Dorman, Leokadia Serafinowicz i Wojciech Wieczorkiewicz, Andrzej Dziedziul, Piotr Tomaszuk i Tadeusz Słobodzianek.

BTL należy do najstarszych polskich teatrów lalek, które powołały do życia lalkową scenę dla dorosłych, na której od 1972 regularnie wystawia się sztuki z wielkiego repertuaru literatury światowej: Boccaccia, Calderona, Rostanda, Gogola, Bernharda, Różewicza, Szukszyna,  Mrożka czy Gałczyńskiego. Jest pierwszym polskim teatrem lalek, dla którego miasto wybudowało w 1979 r. specjalnie zaprojektowany budynek, dziś mieszczący 3 sceny: dużą (200 miejsc), małą (100 miejsc) i salę prób (40 miejsc). Na przestrzeni ostatnich 30 lat BTL był organizatorem wielu festiwali lalkowych, krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza festiwalu solistów lalkarzy i ogólnopolskich spotkań teatrów lalek.

BTL powołał w 1974 r. studio aktorskie, które w rok później przekształciło się w zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej. Niemal wszyscy aktorzy Teatru są absolwentami tej uczelni, stanowią też podstawę kadry dydaktycznej kształcącej młodych lalkarzy w Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Dziś BTL prowadzi działalność wyspecjalizowaną w trzech nurtach:

  • przedstawienia dla dzieci – to sceniczne adaptacje znanych baśni i popularnej literatury dziecięcej, zwłaszcza utwory współczesne, pisane z myślą o teatrze lalek, realizowane w różnych konwencjach teatralnych i lalkowych;
  • przedstawienia dla dorosłych – stała działalność lalkowa będąca ewenementem na szeroką  skalę;
  • przedstawienia poszukujące i eksperymentatorskie – projekty realizowane na scenie studyjnej, we współpracy z najmłodszym pokoleniem lalkarzy z kręgu Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Białostocki Teatr Lalek otwarty jest na współpracę międzynarodową, staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.