BIP Białostocki Teatr Lalek

Majątek - BIP Białostocki Teatr Lalek

Majątek

Właściciel gruntów – Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty – Białostocki Teatr Lalek

Właściciel budynków i urządzeń na gruntach – Białostocki Teatr Lalek

Majątek teatru stanowią:

  1. Wieczyste użytkowanie gruntów:
  1. działka gruntu nr 1689/4 o powierzchni 5311 m2 przy ul. Kalinowskiego 1
  2. działka gruntu nr 889/2 o powierzchni 2161 m2 przy ul. Branickiego 17/2
  1. Budynki:
  1. budynek teatralny przy ul. Kalinowskiego 1
  2. budynek magazynowo – warsztatowy przy ul. Branickiego 17/2
  3. pracownia twórcza przy ul. Zamenhofa 26/11
  4. zaadaptowane patio wewnętrzne przy ul. Kalinowskiego 1
  1. Środki trwałe i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów, środki transportu
  2. Środki obrotowe