BIP Białostocki Teatr Lalek

BIP Białostocki Teatr Lalek - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Uwagi o pracy Białostockiego Teatru Lalek i we wszystkich innych sprawach przyjmuje Dyrektor w siedzibie Teatru, telefonicznie pod numerem  tel. 85 742 50 31 lub drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@btl.bialystok.pl.