BIP Białostocki Teatr Lalek

Uchylenie konkursu na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

Uchylenie konkursu na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

ZARZĄDZENIE NR 533/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 401/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządzam, co następuje:

§1.

Uchylam Zarządzenie Nr 401/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2020-06-19 13:37 Autor: Adam Dzierma Data publikacji: 2020-06-19 13:37 Osoba udostępniająca na stronie: Adam Dzierma Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 Osoba modyfikująca: Adam Dzierma