BIP Białostocki Teatr Lalek

BIP Białostocki Teatr Lalek - Profile

Historia zmian

 • Strona : "Plan zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2018-02-09 14:28 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Plan zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2018-02-09 14:17 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Plan zamówień publicznych" stworzono dnia: 2018-02-09 14:10 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert" zmieniono dnia: 2017-09-12 13:53 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zmieniono dnia: 2017-09-08 13:53 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert" zmieniono dnia: 2017-09-08 13:51 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-09-06 13:53 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2017-08-25 17:58 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa systemu kulis mobilnych" zmieniono dnia: 2017-08-10 15:39 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa systemu kulis mobilnych" stworzono dnia: 2017-08-10 15:36 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-31 13:52 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2017-07-10 15:21 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty" stworzono dnia: 2017-07-03 12:16 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ – dostawa kratownicy" stworzono dnia: 2017-06-26 12:24 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa kratownicy" stworzono dnia: 2017-06-23 16:24 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa kratownicy" usunięto dnia: 2017-06-23 16:19 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa kratownicy" stworzono dnia: 2017-06-23 16:03 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert" stworzono dnia: 2017-06-16 11:58 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Wyjaśnienie treści SIWZ" zmieniono dnia: 2017-06-02 14:10 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "Wyjaśnienie treści SIWZ" stworzono dnia: 2017-06-02 14:10 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - mała scena BTL" zmieniono dnia: 2017-05-30 17:28 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - mała scena BTL" zmieniono dnia: 2017-05-30 17:16 przez: Adam Dzierma
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - mała scena BTL" stworzono dnia: 2017-05-30 17:15 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Redakcja BIP" zmieniono dnia: 2017-03-29 12:16 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Redakcja BIP" zmieniono dnia: 2017-03-29 12:15 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Dostęp do informacji publicznej" zmieniono dnia: 2017-03-29 12:13 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Dostęp do informacji publicznej" zmieniono dnia: 2017-03-29 12:11 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Dostęp do informacji publicznej" zmieniono dnia: 2017-03-29 12:03 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw" zmieniono dnia: 2017-03-29 11:54 przez: Adam Dzierma
 • Strona : "Informacje ogólne" zmieniono dnia: 2017-03-29 11:51 przez: Adam Dzierma